Wynagrodzenie uczniów za miesiące: grudzień 2016, styczeń ,luty 2017


Rok nauki Wynagrodzenie brutto

Ubezpieczenie emerytalne

9,76 %

Ubezpieczenie rentowe

1,5 %

Ubezpieczenie chorobowe

2,45 %

Razem ubezpieczenie społeczne Do wypłaty

Ubezpieczenie wypadkowe

1,80%

 I rok 162,20 15,83 2,43 3,97 22,23 139,97 2,92
 II rok 202,75 19,79 3,04 4,97 27,80 174,95 3,65
 III rok 243,30 23,75 3,65 5,96 33,36 209,94 4,38
« zwiń


Copyright 2012 by Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Otwocku. all rights reserved.