Zarząd Cechu:

 

 Starszy Cechu -  mgr inż. Jerzy Przeździak
 Podstarszy Cechu -  Jan Kowal

 Podstarszy Cechu

-  Jacek Węgiełek

 

 Sekretarz Zarządu

-  Jacek Kossakowski

 Skarbnik Zarządu

-  Maciej Zieliński

 

 

   Komisja Rewizyjna:

 

 Przewodniczący -  Antoni Rek
 Członek
-  Witold Piszczadowski
 Członek -  Zenon Bandurski

 

 

   Sąd Cechowy:

 

 

 

 Członek

-  Marek Majek

 Członek -  Stanisław SemeniukCopyright 2012 by Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Otwocku. all rights reserved.