Komunikat

WAŻNY KOMUNIKAT

 

W związku z sytuacją pandemiczną Biuro Cechu pracuje tylko w:

poniedziałki, środy i piątki w godz. 700 do 1400

Najemcy Cechu pracują wg przyjętych przez Nich zasad.

Powyższe zmiany obowiązują do odwołania

Zjazd MIRiP 2020

Szanowni Państwo

Zarząd Cechu w Otwocku  informuje o wyborze na XXXX Zjeździe Delegatów MIRiP nowego Prezesa Zarządu.

Funkcję tę Delegaci powierzyli Panu Zdzisławowi Siwińskiemu ,który jest członkiem naszego Cechu.

Gratulujemu

MJWPU Konkurs

- Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej ogłosiła konkurs 3.3 Innowacje w MŚP, typ projektów – Finansowanie wydatków MŚP, których sytuacja pogorszyła się w związku z pandemią COVID – 19, dotyczących utrzymania bieżącej działalności firmy i zapewnienia jej płynności finansowej – nr COVID-19 – nr RPMA.03.03.00-IP.01-14-112/20 termin składania wniosków od 2020-10-14 do 2020-10-21, którego celem jest udzielenie wsparcia na utrzymanie działalności oraz płynności finansowej mikro i małych przedsiębiorstw (pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej).

O szczegółach konkursu i ewentualnej możliwości wzięcia udziału udzielą nasi pracownicy :

Arkadiusz Paciorek tel. (22) 838 32 11 wew. 166, e-mail : arkadiusz.paciorek@fund.org.pl

Tarcza antykryzysowa -  wsparcie mikroprzedsiębiorców.

 

Informacje i materiały ZUS

 

Materiały do ściągnięcia:

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek:

 

Materiały uzupełniające:

Tarcza Antykryzysowa - pytania i odpowiedzi (plik doc 90kb)

Zwolnienie z opłacania składek ZUS (link do YouTube)

Świadczenie postojowe dla prowadzących działalność (link do YouTube)

Świadczenie postojowe dla wykonujących umowy cywilnoprawne (link do YouTube)

Odroczenie terminu płatności składek (link do YouTube)

Świadczenie postojowe dla prowadzących działalność (link do YouTube)

Układ ratalny (link do YouTube)

Karta - świadczenie postojowe (pdf 1,1mb)

Karta - ulgi w opłacaniu składek (pdf 1,1mb)

Karta - zwolnienie z opłacania składek (pdf 1,1mb)

Infografika - Tarcza Antykryzysowa (pdf 1,1mb)

Inforgrafika - zwolnienie z opłacania składek (pdf 1mb)

Infografika - świadczenie postojowe - umowy cywiloprawne (pdf 1,2mb)

Infografika - świadczenie postojowe - działaność gospodarcza (pdf 1,1mb)

Infografika - śwadczenie postojowe - karta podatkowa (pdf 1,1mb)

Infografika - ulga w opłacaniu składek (pdf 1,1mb)

2019

Z okazji Nowego Roku składamy życzenia

zdrowia ,pogody ducha,spełnienia wszystkich marzeń,

zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów.

                                                     Zarząd Cechu

 

 

Serdecznie zapraszamy członków Cechu na tradycyjne spotkanie Świąteczno Noworoczne w dniu 08.01.2019r o godz 13 do restauracji Stylowa ul Warszawska 19 ,Otwock

Zatrudnianie cudzoziemców

Szanowni Państwo

W świetle już obowiązujących przepisów i zmian wprowadzanych od stycznia 2018r

w sprawie zatrudniania cudzoziemców Cech pragnie zwrócić uwagę aby zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z firm pośredniczących w pozyskiwaniu pracowników. Celem uniknięcia ewentualnych problemów prosimy o zasięganie informacji bezpośrednio w Powiatowej Radzie Zatrudnienia w Otwocku przy ulicy Górnej 11

lub telefonicznie 22 779 37 14

Zarząd Cechu zaprasza zrzeszonych członków na tradycyjne spotkanie opłatkowe 04 stycznia 2018r o godz 12 00     

w siedzibie Cechu przy ulicy Kołłątaja.

Nagrody dla Pana Eugeniusza Zielińskiego!

19 maja 2017 r. w Warszawie odbyła się WIELKA GALA „POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”, podczas której Pan Eugeniusz Zieliński, Właściciel firmy P.I.B. 'Gwarant' E. Zieliński został uhonorowany Nagrodą 10-lecia  - Platynowy Orzeł Polskiego Budownictwa 2017 oraz Statuetką Wybitna Postać.

Serdecznie Gratulujemy


 

Informujemy wszystkich członków , że w Cechu można uzyskać bezpłatną poradę prawną.

W celu uzyskania tejże porady należy uzgodnić termin bezpośrednia z Panią adwokat Magdaleną Wojdą Wieczorek

tel 889 266 108

Firma DREWZBYT wyróżniona “Złotym Wiązem”

 

 

Firma DREWZBYT  której właściciel Pan Marek Majek jest członkiem naszego Cechu została wyróżniona “Złotym Wiązem” w kategorii Nestor Biznesu.
Serdecznie gratulujemy.

 

 

 

 ZEBRANIE SEKCJI MOTORYZACYJNEJ 

Zapraszam 23.05.br godz 18 na spotkanie naszej sekcji.Tematy spotkania

  • zmiany w przepisach dotyczących likwidacji szkód
  • spotkanie z prawnikiem specjalizującym się w tej problematyce (likwidacja szkód)

Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu

Cech zaprasza wszystkich Rzemieślników a także sympatyków rzemiosła do udziału w dorocznej Mszy Świętej w intencji rzemiosła powiatu otwockiego.
Msza zostanie odprawiona 19.03.br o godz 1230  w kościele pod wezwaniem Św Wincentego a , Paulo w Otwocku przy ulicy Kościelnej .
Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych
i Przedsiębiorczości w Otwocku

 

 

Zorganizowany 06.01.2017r wyjazd na spotkanie karnawałowe członków naszego Cechu do Ośrodka w Broku przebiegł pod znakiem udanej jak zawsze zabawy

 

 

Informujemy o uruchomieniu dla członków Cechu nieodpłatnych konsultacji w sprawach podatkowych.

Zainteresowanych tego rodzaju konsultacjami zapraszamy w każdy pierwszy czartek miesiąca w godz 1000 do 1200 w Biurze Cechu. po uprzednim umówieniu spotania

telefonicznie   22 779 40 88

lub

e mailowo  cech_otwock@wirtualnyotwock.com.pl

15.12.2016r w Otwocku odbyło się IV Forum Gospodarcze Powiatu Otwockiego organizowane przez Starostwo Powiatowe i Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregiolnnej w Józefowie im Tadeusza Graca. W trakcie którego odbyła się III Gala Biznesu Powiatu Otwockiego.

Podczas Gali ogłoszono wyniki konkursu  na najlepsze przedsiębiorstwo oraz organizację pożytku publicznego.

W śród laureatów znalazły się dwie firmy będące członkami naszego Cechu w kategorii :

Biznes Rodzinny I nagroda została przyznana firmie DREWZBYT prowadzonej przez Pana Marka Majka

Firma Roku 'BUZDYGAN MARSZAŁKA BIELIŃSKIGO' został przyznany firmie 'SIWIŃSCY'prowadzonej                                     przez Pana Zdzisława Siwińskiego

Aktywny NGO  wyróżnienie zostało przyznane naszemu Cechowi

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że w Warszawie w dniu 30 września 2016 r. odbyła się Wielka Gala „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki”, w czasie której Pan Eugeniusz Zieliński – Właściciel firmy Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane „Gwarant” Eugeniusz Zieliński został uhonorowany zaszczytnym tytułem „Diament Polskiej Jakości 2016”.

 

 

 

Copyright 2012 by Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Otwocku. all rights reserved.